Law coffee

Thêm 5 phương pháp thẩm định giá

Thứ ba, 06/01/2009, 13:50 GMT+7

Bộ Tài chính ngày 31/12/2008 đã quyết định ban hành một tiêu chuẩn về phân loại tài sản và 5 phương pháp thẩm định giá, áp dụng chung cho bất động sản, động sản, doanh nghiệp, các quyền tài sản. Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày đăng công báo.

Các phương pháp thẩm định giá gồm so sánh, chi phí, thu nhập, thặng dư và phương pháp lợi nhuận. Các doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá, khách hàng và bên thứ ba sử dụng chứng thư thẩm định giá phải tuân thủ những quy định của tiêu chuẩn trong quá trình thẩm định giá tài sản.

Tiêu chuẩn phân loại tài sản gắn liền với quyền tài sản trong thẩm định giá bao gồm 4 loại bất động sản, động sản, doanh nghiệp, các quyền tài sản. Trong số 5 phương pháp thẩm định, nổi bật là phương pháp thặng dư được áp dụng cho đất trống để xây dựng hoặc đất có công trình trên đất có thể cải tạo hoặc phá dỡ xây dựng công trình mới. Phương pháp lợi nhuận chủ yếu áp dụng cho rạp chiếu phim, nhà hát, khách sạn, nhà hàng, trạm xăng, sân golf, trung tâm giải trí, sàn nhảy, khu thể thao, công viên...

Trước đó, năm 2005, Bộ Tài chính đã ban hành hai đợt gồm 6 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam. Đợt I gồm 3 tiêu chuẩn: Giá trị thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá tài sản, những quy tắc đạo đức hành nghề thẩm định giá tài sản, báo cáo kết quả, hồ sơ và chứng thư thẩm định giá tài sản.

Đợt II gồm 3 tiêu chuẩn: Giá trị phi thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá tài sản, những quy tắc kinh tế chi phối hoạt động thẩm định giá tài sản, quy trình thẩm định giá.

DiaOcOnline.vn - Theo Đô Thị 
Các tin đã đăng đến ngày :
Danh mục :
Tìm tiêu đề tin :